Kontakt

Tel: (+355) 4 2224592 / (+355) 4 2225768
Mob: (+355) 672089333 / (+355) 672082333
Email: [email protected]
Adresa: Rruga Mine Peza, 1001, Tirana, Albania

Nese doni te keni informacion mbi ofertat tona ju lutem plotesoni :

Globus Travel është i ndërgjegjshëm për rëndësinë dhe sensitivitetin e të dhënave personale dhe respekton në mënyrë rigoroze masat për sigurinë që parashikohen në Ligjin Nr 9887 datë 10.03.2008
‘Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale’ Kjo arrihet nëpërmjet përdorimit të teknikave të avancuara dhe moderne për të ruajtur bazat e të dhënave dhe sistemet e saj kompjuterike. Nëse keni pyetje, ankesa/kërkesa, ose vërejtje rreth këtyre çështjeve, mos hezitoni që të na kontaktoni në adresën e mëposhtme: